Policy

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete skall ständigt förbättras genom förebyggande riskanalyser och uppföljning.

 

Imolas kvalitetsarbete skall genomsyra hela organisationen och skapa nöjda återkommande kunder genom:

 

– Att använda bättre produkter än andra

– Ett ständigt kundfocus

– Kompetenta medarbetare

– Att vara lyhörda med ständiga förbättringar av våran verksamhet

– Att alltid leverera i avtalad tid

– Ett trevligt bemötande

 

Imola skall ha ett övergripande miljötänk i hela sin verksamhet. Vi skall minimera energiförbrukning och använda återanvändningsbart material där så går, restprodukter skall sorteras och vårt miljöarbete skall utvecklas kontinuerligt.

 

Imola skall ha ett aktivt arbetsmiljöarbete genom att:

 

– Upprätta arbetsbeskrivningar

– Utbilda medarbetarna i arbetsmiljö

– Använda arbetsmiljövänliga arbetsmetoder

– Alltid ha tillgång till skyddsutrustning

– Erbjuda aktiv friskvård