Boktryckarvägen

Högst uppe på åsen i Hägersten uppförde vi vårt första flerbostadshus med garage i huset.

Lägenheterna tillträddes 2006.

Foton av Åke E:son Lindman