Grindstuvägen 28

8 Lägenheter
Färdigställdes 2012

Grindstuvägen 28


Tillsammans med Thomas Sandell byggde vi detta flerfamiljshus med bakbelyst fasadglas som bidrog till husets moderna karaktär.
Foton: Åke E:son Lindman