Grindstuvägen 28

Tillsammans med Thomas Sandell byggde vi detta fler-
familjshus med bakbelyst fasadglas som bidrog till husets
moderna karaktär.

Lägenheterna tillträddes 2012.


Foton av Åke E:son Lindman