Hageby Allé 15-25

I Vistabergs Trädgårdsstad uppförde vi
fyra flerfamiljshus med en trevlig gårdsstruktur
och gemensamma grönytor.

Lägenheterna tillträddes 2009.


Foton av Åke E:son Lindman