Haninge

Här var vi med i en markanvisningstävling för två nya kvarter.


Ett klimatsmart boende handlar om mer än att bara bygga hållbart. Genom vårt förslag vill vi visa vägen till ett mer inkluderande sätt att bo och leva på. Att dela på vissa saker kan vara en bra början på en bättre framtid, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Att bo tillsammans

med sina grannar istället för bredvid, och att minska på det privata ägandet genom möjligheten till att dela på materiella ting så som bilar, verktyg och cyklar med mera är förhoppningen

att våra kvarter tar ett direkt kliv rakt in i framtiden. Grunden utgörs av vitala hus som dragningskraft. Robusta, naturliga energisnåla, ljusa hus där arkitekturen uttrycker sin enkelhet i konstruktion och teknik. Hus som erbjuder funktionella och yteffektiva bostadsrätter som doftar av friskt trä. En mix av små lägenheter anpassade för yngre och äldre samt större lägenheter anpassade för barnfamiljer som bidrar till att skapa ett mera levande och

dynamisk kvarter för en social mångfald.Det nya stadsrummet skall utföras så att det skapar goda förutsättningar för ett socialt liv mellan husen. Där de boende kan mötas, prägla och utveckla sitt närområde och sina gemensamma faciliteter/funktioner. Vi har särskilt fokus på utformningen av rummet mellan husen. Där vi vill skapa möjligheten för möten och vistelse som vänder sig till barn, unga och äldre. Rum för att bara vara i, för lek och för flera aktiviteter att pågå på en och samma gång. Vi vill ha en riklig växtlighet, alltså ser vi till att förutsättningarna är de bästa för det. Växtlight som skall tillföra en härlig utomhusmiljö genom variation och ett urval av växter. Med stadsrummets utformning skapa lä, mänsklig skala och spännande rum med ljus, ljud, vatten och doft. Vi skapar lokaler för gemensamma aktiviteter som gör/ för att göra vardagen lite enklare för de boende

och samtidigt förstärka grannsämjan. De boende delar växthus, redskapsbod, redskap, grillplats, leksaker, bord och bänkar. I utvecklingen av de boendes gemensamma ytor söker vi förutsättningar som möjliggör köksträdgårdar, husdjur och ett aktivt liv.