Kvarnbergsvägen

8 Lägenheter
Färdigställdes 2007

Kvarnbergsvägen


I Huddinge uppförde vi ett flerbostadshus i två huskroppar med gemensamt garage under mark.Foton: Åke E:son Lindman