Kvarnbergsvägen

I Huddinge uppförde vi ett flerbostadshus i två huskroppar med gemensamt garage under mark

Lägenheterna tillträddes 2007.

Foton av Åke E:son Lindman