Mariagatan 9 B

I anslutning till de gamla personalbostäderna till porslins-
fabriken i Gustavsberg uppfördes en ny byggnad i gammal
stil som belönades med byggnadspriset i Stockholms län.

Lägenheterna tillträddes 2007.


Foton av Åke E:son Lindman