Salem Centrum

Nya bostäder och centrum i Salem
Planerad byggstart 2020

Salem Centrum


Bostäder och centrum

bortom det gängse

Salems kommun växer. Invånarna trivs och nyföretagandet spirar. För att nya och gamla invånare ska kunna få det hem som de önskar behöver det byggas fler bostäder.

 

Tillsammans med Kjellander Sjöberg och Identity tog Imola fram ett förslag som skapar nya kopplingar mellan befintlig och ny bebyggelse samt till rekreations- och aktivitetsstråk.

 

Förslaget innehåller sammanlagt ungefär 600 nya bostäder och ett helt nytt köpcentrum som byggs vid dagens bollplan. Under köpcentrumet byggs ett parkeringsgarage för kunder, besökande och boende. Ovanpå köpcentrumet byggs bostäder. När det nya köpcentrumet är klart, rivs delar av det befintliga köpcentrumet för att ge utrymme för ytterligare bostäder.

 

Salems kommun har tagit ställning för förslaget efter genomförd medborgardialog i Januari 2017.
Intresseanmälan

Namn/

Email/

Telefon/