Vår affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter åt privata och publika aktörer i Stockholm.

 

 

Renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader är det som byggt Imola till det starka och stabila bolag du möter idag. Sakta och säkert har vi vuxit med uppgifterna vi tagit på oss. Styrkan, idag, ligger i vår erfarenhet och breda kompetens som bor i alla våra fantastiska medarbetare. Men lika mycket i vår ständiga strävan att utvecklas, glänta på dörren till framtiden, och lära oss nya saker. Att bara titta i backspegeln när man är på väg framåt brukar sällan leda till att man finner nya vägar.