Hållbarhet

Redan i projekteringsskedet och på ritbord väver vi in kvaliteter vi själva skulle vilja möta. Utmaningen ligger i att förena teknik, funktion och estetik i samma första rum.

 

 

Kvalitet är ett vitt begrepp. Vi fokuserar på det vi av erfarenhet har lärt oss är viktigt och som tydligt bidrar till att skapa bra bostäder med genomtänkta planlösningar, goda material, optimerad platsanpassning, hållbarhet, formmässig variation, originalitet och skönhet. Kvalitetsaspekter som alla bidrar till att skapa stora beständiga värden. Därför samarbetar vi alltid med något av landets främsta arkitektkontor – för att alla delar skall landa i en sammanhållen helhet som både står ut och står sig över tid.

Trä är vårt absolut viktigaste material för att bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart och brukar jordens resurser ansvarsfullt.

 

Trä har unika miljöfördelar. Som byggmaterial har det även många tekniska och ekonomiska fördelar. Inte minst för att trä är ett starkt byggmaterial i förhållande till sin vikt.

 

Med trä bygger vi kostnadseffektivt, snabbt, säkert och minskar miljöbelastningen markant mot traditionellt byggande. Och från frö till att det växer upp, och blir en del av en bostad, producerar det dessutom syre och renar vår luft. Dessutom fortsätter det färdigbyggda huset att lagra koldioxid under hela sin livstid.

När vi bygger bostäder bygger vi bostäder som vill lite mer. Bostäder som vill vara vackra, sunda och just hållbara. Men vad är ett hållbart boende?

 

Idag går det att bygga hållbart genom att använda “outslitliga” material som helst också skall vara en naturlig del i ett fungerande kretslopp. Och där är trä oslagbart. Men lika viktigt är att själva byggandet görs på ett så hållbart sätt som möjligt vilket handlar om att göra det rationellt och närproducerat.

 

Men, och det talas det inte så mycket om, den största utmaningen är att bygga bostäder som under sin livstid kräver så lite tillförd energi som möjligt. Hela 85% av den energi som ett hus gör av med förbrukas nämligen av de som bor och lever i dem. Bara 15% går åt till själva skapandet och omhändertagandet av huset efter att det tjänstgjort klart. För även de mest hållbara hus har en bortre gräns. Men ju längre vi kan tänja den desto bättre.

 

Så hållbarhet i våra ögon handlar självklart inledningsvis om att bygga hus med särskiljande kvaliteter som ger bästa tänkbara förutsättningar för en livslängd utöver det vanliga.

 

Men ännu viktigare är hur husen kan hjälpa oss att leva våra liv så att vi lämnar ett så litet spår som möjligt efter oss. Våra hus måste utgöra plattformar för ett vardagsliv där vi reducerar uttaget av jordens resurser till ett minimum. Det betyder att även lågenergilampor inte bör lysa i onödan – om du förstår vad vi menar.