/Integritetspolicy

1. Inledning

Nedan beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas när du visar intresse för något av våra projekt och anmäler att du vill ha information om det och andra projekt, ingår avtal med oss eller använder vår webbplats.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. IMOLA Entreprenad AB, org-nr, 556624-0007 är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller för vår räkning, och du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna längst ner under punkt 9).

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

2.1 Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Vi behandlar olika personuppgifter om dig beroende på vilket förhållande du har med oss vilket vi beskriver närmare nedan. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss, exempelvis familjemedlemmar, måste du se till att de också får informationen i detta dokument.

2.2 När du visar intresse för något av våra projekt, behandlar vi ditt namn, telefonnummer och din e-postadress. Vidare kan vi behandla personuppgifter som du har gett till oss frivilligt, t.ex. vilken slags bostad du söker, hur mycket du kan tänka dig att betala eller när du vill flytta in.

2.3 När du har köpt eller håller på att köpa en bostad från oss behandlar vi (förutom den information som anges ovan) ditt personnummer, adress och information om val du har gjort angående din bostad. Om det krävs några särskilda anpassningar, t.ex. på grund av funktionshinder, behandlas även sådan information.

2.4 När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen, som din webbläsarhistorik, ID:t på den enhet du använder och andra unika identifierare, egenskaper om enheter och programvaror (t.ex. statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från, IP-adress (som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig)) och information om tillgänglighet och leverans av våra annonser. Vi får också information genom cookies, vilket vi berättar mer om under punkt 8.

2.5 Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med oss. Det kan bl.a. röra sig om information om dina preferenser, din familjesituation, bokning av privatvisning, svar på kundundersökningar eller klagomål som du kan ha.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål:

För att skicka och visa information som är relevant just för dig (baserat på de uppgifter som du har lämnat till oss) om de projekt som du har visat intresse för eller andra projekt som vi tror att du kan vara intresserad av via e-post, sms och telefon;
För att skicka inbjudningar till dig om visningar, evenemang, etc. kopplade till de projekt som du har sagt att du är intresserad av eller projekt som liknar dem du har visat intresse för;
För att förbereda, administrera och teckna köpeavtal, inkl. för att bedöma din kreditvärdighet utifrån en kreditupplysning;
För att administrera vårt kundförhållande med dig, t.ex. för att kommunicera med dig angående ett visst projekt;
För att skicka marknadsföringsmaterial och information till dig om våra tjänster och produkter baserat på det intresse du har visat för våra objekt/projekt, dina inredningspreferenser och inköp;
För att genomföra marknads- och kundanalyser, utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik;
För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och förebygga/motverka bedrägeri och för att upprätthålla säkerheten för våra webbtjänster.

4. När raderar vi dina personuppgifter?

4.1 Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.

4.2 Om du exempelvis tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med oss under garantiperioden så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet. Vi kan också behålla uppgifter längre om det krävs för att vi ska kunna försvara vårt bolag i händelse av ett anspråk.

4.3 Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookie.

5. Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

5.1 Merparten av vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig eller för att kunna uppfylla köpeavtalet.

5.2 Viss behandling, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial och information till dig om våra projekt och/eller genomför marknads- och kundanalyser eller marknadsundersökningar, har du gett ditt samtycke till.

5.3 Annan behandling utför vi med en s.k. intresseavvägning som grund vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att utföra den. Så är t.ex. fallet vid optimering av våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, webbplatsens funktion och marknadsundersökningar och vid förebyggande av missbruk och analys av statistik.

6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

6.1 Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom IMOLA-koncernen och externa bolag som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support, mailutskick och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Mäklare vid bostadsrättförsäljningar.
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • Statistik, marknads- och kundanalyser

Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

6.2 De bolag som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

7. Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

7.1 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

Rätt till tillgång (d.v.s. en rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och en kopia på de uppgifter som behandlas)
Rätt till rättelse (d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade)
Rätt till radering (d.v.s. en rätt att få uppgifter raderade)
Rätt till begränsning av behandling (d.v.s. en rätt att begära att vår behandling begränsas, t.ex. om du anser att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga)
Rätt till dataportabilitet (d.v.s. en rätt att begära att vi ska överföra dina personuppgifter till ett annat bolag)
Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades)
Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

7.2 Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

8. Cookies och liknande tekniker

8.1 Vi använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis IMOLA.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:

 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Användning av cookies på IMOLA.se

Om du tackar nej till cookies på IMOLA.se så kan det påverka ett antal tjänster funktioner på webbplatsen.

Våra cookies hjälper oss att:

 • Förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
 • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.

Vi använder INTE cookies till att:

 • Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
 • Samla in känslig information.
 • Skicka vidare personlig information till tredje part.

8.2 Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen är av anonymiserad.

9. Kontaktuppgifter

Tack för att du läst vår information om personuppgiftsbehandling. Vi hoppas att du kommer bli nöjd med ditt bostadsköp!

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss enligt nedan:

IMOLA Entreprenad AB
Finnboda Varvsväg 12B
131 72 Nacka

+46 (0) 8 648 60 00
gdpr@imola.se

10. Uppdateringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling vid behov. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på webbplatsen.