Marknad och

organisation

Vi är små och snabbfotade och anpassar vårt sätt att bygga i enlighet med de senaste rönen. Det gör oss till en vass bostadsutvecklare som blickar framåt.

 

 

Imolas organisation består av en kompetent kärna av medarbetare med lång erfarenhet och ett brett nätverk. Projekten väljs noggrant ut och ges tydliga riktlinjer med utgångspunkt från en försiktig bedömning av marknadens efterfrågan och dess betalningsvilja. Vi ger oss inte ut på okända vatten. Det medför att vi prioriterar projekt där vi har god kunskap om marknaden. Det gör att vi med stor säkerhet kan identifiera projekt som efter förädling kan öka betydligt i värde.

 

Framgång ställer höga krav. Både på oss själva, våra leverantörer och de bostäder vi bygger. På samma sätt ska våra kunder och samarbetspartners kunna ställa höga krav på oss. Vi kan därför aldrig stanna upp och vila på gamla meriter. Vi måste hela tiden vara nyfikna och försöka flytta fram positionerna – utan att vi för den skull ägnar oss åt självförverkligande experiment. De spår vi lämnar efter oss skall landa i moderna, trygga och solida bostäder – byggda med beprövade lösningar men med tekniska och estetiska kvaliteter utöver det vanliga. Det kräver i sin tur att vi är lite petiga genom hela processen. Att vi aldrig överger vårt viktigaste verktyg – noggrannhet – som bottnar i en övertygelse om att detaljerna är avgörande för att det ska bli en fungerande och harmonisk helhet.