Om Imola Entreprenad

Det här är

Imola Entreprenad

Sedan Imola startades 1996 har byggnation och renovering varit vår ryggrad. Sedan dess har vi även värnat vår byggmästartradition.

 

 

Vi sätter alltid hantverksskicklighet, yrkesstolthet och god förutsägbarhet vad gäller tid och pengar i första rummet. Men också att utmana denna tradition i ett modernt sammanhang vad gäller byggteknik och miljöhänsyn.

 

Bland våra uppdragsgivare finns i huvudsak bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, fastighets- och byggbolag.

Lokaler

 

Retail eller kontor, ingen hyresgästanpassning är vare sig för liten eller för stor. Här ligger ofta utmaningen i att genomföra uppdraget utan att störa “business as usual”. Vi har erfarenhet från de flesta miljöer som kontor, restauranger, köpcentrum och offentliga byggnader. Och vi hanterar alla slags arbeten från komplexa säkerhetsklassade till enkla kosmetiska. Oavsett art strävar vi efter nära samarbeten med beställare, underleverantörer och andra inblandade för att säkerställa att vi landar på budget, håller tiden och levererar kvalitet i alla led.

Bostäder

 

Stambyten, med kvarboende eller utflyttade, har blivit en av våra specialiteter. Även att ställa om kommersiella ytor eller fastigheter till bostäder. Vi har också genomfört en av Stockholms största takpåbyggnader. Att vara lyhörda i dialogen och ta ansvar för att vägleda projekten till det förväntade, inom givna ekonomiska ramar, har visat sig framgångsrikt. Vårt förhållningssätt – där vi strävar efter att agera rådgivare och samarbetspartner snarare än en klassisk leverantör – skapar en transparens och prestigelös projektmiljö där det blir enklare för alla parter att ta rätt beslut. Vilket gör att förutsättningarna för ett lyckat projekt ökar dramatiskt.

Byggservice

 

Med problemlösning som focus och ett proaktivt angreppssätt hjälper vi både privata och publika fastighetsägare att vårda och utveckla sina bestånd. Vi har erfarenhet från de flesta typer av arbeten. Även från uppdrag där det pågår daglig verksamhet som är känslig för störande moment. Merparten av uppdragen är långsiktiga samarbeten – som är reglerade av ramavtal – vilket skapar optimala förutsättningar för att återkommande insatserna både blir kostnadseffektiva och hållbara över tid.

Nyproduktion

 

Sedan ett par år tillbaka har vi byggt upp en framgångsrik nyproduktionsavdelning som hanterar hela processen från markförvärv till inflyttningsklar bostad. Ambitionsnivån är hög. Ovanligt hög. Både är det kommer till arkitektur, byggmetod och detaljer. Vi säger att vi bygger bostäder som vill lite mer. Som inte nöjer sig med att bara utgöra ett väderskydd. Bostäder som bjuder på en helhet som utmärker sig och står sig över tid.

 

Vill du veta mer om Imola Bostad klicka här >

Hitta hit!

Kontakt

Besöks- & postadress /

Imola Entreprenad  AB

Finnboda Varvsväg 12B

131 72 Nacka

 

Fakturaadress /

Imola Entreprenad AB

FE 6865

838 73 Frösön

 

E-faktura /

hantverksdata.invoice@hantverksdata.se

(faktura skall vara i PDF-format)

Telefon /

+46 (0) 864 860 00

.

.

Email /

info@imola.se