Det här är Imola

Vi drivs av lusten att skapa bostäder som vill lite mer, redan i projekteringsskedet och på ritbordet väver vi därför in kvaliteter vi själva skulle vilja ha.

 

 

Vårt fokus på samtida arkitektur, vår hantverksskicklighet och kärlek till detaljer skapar bostäder med en standard som du inte ofta ser någon annanstans. Men våra bostäder är inte menade att posera. Deras viktigaste existens-berättigande är den funktion och trivsel de erbjuder dig som bor i dem. Vi tror på den enkla idén att din upplevelse aldrig blir större än den omsorg vi själva investerar i våra bostäder.

Marknad och organisation

 

Imolas organisation består av en kompetent kärna av medarbetare med lång erfarenhet och ett brett nätverk. Projekten väljs noggrant ut och ges tydliga riktlinjer med utgångspunkt från en försiktig bedömning av marknadens efterfrågan och dess betalningsvilja. Vi ger oss inte ut på okända vatten. Det medför att vi prioriterar projekt där vi har god kunskap om marknaden. Det gör att vi med stor säkerhet kan identifiera projekt som efter förädling kan öka betydligt i värde.

 

Läs mer >

Fundament

 

Grunden för vårt arbete utgörs av en banalt enkel sanning. Att god arkitektur så gott som undantagslöst är en långsiktigt bra investering. En enda högkvalitativ byggnad kan berika ett helt område och i vissa fall en hel stad. En dålig smälter i bästa fall obemärkt in i sin omgivning.

 

Läs mer >

Hållbarhet

 

Kvalitet är ett vitt begrepp. Vi fokuserar på det vi av erfarenhet har lärt oss är viktigt och som tydligt bidrar till att skapa bra bostäder med genomtänkta planlösningar, goda material, optimerad platsanpassning, hållbarhet, formmässig variation, originalitet och skönhet. Kvalitetsaspekter som alla bidrar till att skapa stora beständiga värden. Därför samarbetar vi alltid med något av landets främsta arkitektkontor – för att alla delar skall landa i en sammanhållen helhet som både står ut och står sig över tid.

 

Läs mer >

Hitta Hit!

Kontakt

Besöks- & postadress /

Imola Entreprenad  AB

Finnboda Varvsväg 12B

131 72 Nacka

 

Fakturaadress /

Imola Entreprenad AB

FE 6865

838 73 Frösön

 

E-faktura /

faktura@imola.se

(faktura skall vara i PDF-format)

Telefon /

+46 (0) 864 860 00

.

.

 

E-post /

info@imola.se