/Om

Filosofi

Vi drivs av lusten att skapa bostäder som vill lite mer, redan i projekteringsskedet och på ritbordet väver vi därför in kvaliteter vi själva skulle vilja ha.

Vi värderar den moderna arkitekturen högt och vet att ingenting kan ersätta ett skickligt hantverk. Estetiska och funktionella bostäder där arkitektur, material och särskiljande detaljer samspelar. Det kräver i sin tur att vi intresserar oss lite extra för detaljerna. Både när vi ritar bostäderna och när vi bygger dem. Det kräver att vi är lite petiga. Skall det bli riktigt bra kan vi inte lämna något åt slumpen. Och det gäller i allt vi gör. Därför bygger vi bostäder där vi själva gärna skulle vilja bo.

Vårt fokus på samtida arkitektur, vår hantverksskicklighet och kärlek till detaljer skapar bostäder med en standard som du inte ofta ser någon annanstans. Men våra bostäder är inte menade att posera. Deras viktigaste existens-berättigande är den funktion och trivsel de erbjuder dig som bor i dem. Vi tror på den enkla idén att din upplevelse aldrig blir större än den omsorg vi själva investerar i våra bostäder.

En trygg affär

För att göra bostadsköpet till just en trygg affär så erbjuder vi ett trygghetspaket av försäkran och garantier.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare vilket innebär att planen är gjord på tillförlitliga grunder. Bostadsrättsföreningen tecknar både förskottsgaranti och en insatsgaranti för er investering. IMOLA lämnar en färdigställandegaranti som garanterar att bostadsföreningens byggnad färdigställs. Om det återstår osålda bostäder i föreningen vid avräkningsdagen köper IMOLA kvarvarande bostäder. Det innebär att IMOLA betalar månadsavgiften för dessa bostäder så att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

För att ge trygghet och kontroll innan du flyttar in kommer en opartisk besiktningsman genomföra en slutbesiktning av bostaden. En representant från IMOLA kommer vara på plats samt medlem från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Besiktningsmannens eventuella anmärkningar åtgärdas därefter.

Efter 2 år utförs en garantibesiktning. På garantibesiktningen kontrolleras om några fel har uppstått under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Vid fel åtgärdas dessa och bekostas av IMOLA.

Hållbarhet

När vi bygger bostäder bygger vi bostäder som vill lite mer. Bostäder som vill vara vackra, sunda och just hållbara. Men vad är ett hållbart boende?

Idag går det att bygga hållbart genom att använda “outslitliga” material som helst också skall vara en naturlig del i ett fungerande kretslopp. Och där är trä oslagbart. Men lika viktigt är att själva byggandet görs på ett så hållbart sätt som möjligt vilket handlar om att göra det rationellt och närproducerat.

Den största utmaningen är att bygga bostäder som under sin livstid kräver så lite tillförd energi som möjligt. Hela 85% av den energi som ett hus gör av med förbrukas nämligen av de som bor och lever i dem. Bara 15% går åt till själva skapandet och omhändertagandet av huset efter att det tjänstgjort klart. För även de mest hållbara hus har en bortre gräns. Men ju längre vi kan tänja den desto bättre.

Så hållbarhet i våra ögon handlar självklart inledningsvis om att bygga hus med särskiljande kvaliteter som ger bästa tänkbara förutsättningar för en livslängd utöver det vanliga.

Men ännu viktigare är hur husen kan hjälpa oss att leva våra liv så att vi lämnar ett så litet spår som möjligt efter oss. Våra hus måste utgöra plattformar för ett vardagsliv där vi reducerar uttaget av jordens resurser till ett minimum. Det betyder att även lågenergilampor inte bör lysa i onödan – om du förstår vad vi menar.

Team

Vi är små och snabbfotade och anpassar vårt sätt att bygga i enlighet med de senaste rönen. Det gör oss till en vass bostadsutvecklare som blickar framåt.

IMOLAs organisation består av en kompetent kärna av medarbetare med lång erfarenhet och ett brett nätverk. Projekten väljs noggrant ut och ges tydliga riktlinjer med utgångspunkt från en försiktig bedömning av marknadens efterfrågan och dess betalningsvilja. Vi ger oss inte ut på okända vatten. Det medför att vi prioriterar projekt där vi har god kunskap om marknaden. Det gör att vi med stor säkerhet kan identifiera projekt som efter förädling kan öka betydligt i värde.

Framgång ställer höga krav. Både på oss själva, våra leverantörer och de bostäder vi bygger. På samma sätt ska våra kunder och samarbetspartners kunna ställa höga krav på oss. Vi kan därför aldrig stanna upp och vila på gamla meriter. Vi måste hela tiden vara nyfikna och försöka flytta fram positionerna – utan att vi för den skull ägnar oss åt självförverkligande experiment. De spår vi lämnar efter oss skall landa i moderna, trygga och solida bostäder – byggda med beprövade lösningar men med tekniska och estetiska kvaliteter utöver det vanliga. Det kräver i sin tur att vi är lite petiga genom hela processen. Att vi aldrig överger vårt viktigaste verktyg – noggrannhet – som bottnar i en övertygelse om att detaljerna är avgörande för att det ska bli en fungerande och harmonisk helhet.

Jobba hos oss

Att jobba på IMOLA innebär att vara delaktig i företagets utveckling och ambition att vara bostadsutvecklaren som vill lite mer. Vår kultur präglas av gemenskap och stolthet för våra fantastiska bostäder.

För tillfället har vi inga lediga tjänster. Vi är alltid intresserade av duktiga talanger så sänd ett mail med ditt CV till jobb@imola.se så sparar vi din ansökan!