Hageby Allé 15-25, Huddinge

22 Lägenheter
Färdigställdes 2009

Hageby Allé 15-25, Huddinge


I Vistabergs Trädgårdsstad uppförde vi fyra flerfamiljshus med en trevlig gårdsstruktur och gemensamma grönytor.
Foton: Åke E:son Lindman