Haninge

Här var vi med i en markanvisningstävling för två nya kvarter

Haninge


Rubrik

Ett klimatsmart boende handlar om mer än att bara bygga hållbart. Genom vårt förslag vill vi visa vägen till ett mer inkluderande sätt att bo och leva på.

 

Att minska på det privata ägandet genom möjligheten till att dela på materiella ting såsom bilar, verktyg och cyklar med mera, är förhoppningen att våra kvarter tar ett kliv direkt in i framtiden.

 

Grunden måste ändå utgöras av vitala hus med dragningskraft. Robusta, naturliga, energisnåla och ljusa hus där arkitekturen uttrycker sin enkelhet i konstruktion och teknik. Hus som erbjuder funktionella och yteffektiva bostadsrätter som doftar av friskt trä. En mix av små lägenheter anpassade för yngre och äldre samt större lägenheter anpassade för barnfamiljer som bidrar till att skapa ett mera levande och dynamiskt kvarter för en social mångfald.